เชี่ยวหลานทัวร์

เชี่ยวหลานทัวร์
เชี่ยวหลานทัวร์

เชี่ยวหลานทัวร์

สุราษฏร์ธานี นับเป็นจังหวัดยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยว เพราะสุราษฏร์ธานีนั้นไม่ได้มีแค่เกาะและทะเลที่สวยสะดุดตา  แต่ยังมีวัดและสถานที่สำคัญต่างๆที่มีความงดงามแอบแฝงอยู่เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ปฎิบัติธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานีอย่างวัดสวนโมกขพลาราม รวมไปถึงชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้เผื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานคงไว้

เชี่ยวหลานทัวร์ เกิดขึ้นจากปณิธานอย่างตั้งใจ ที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ในรูปแบบหลากหลาย และสอดแทรกความรู้ในด้านของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยผ่านผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานอย่างแท้จริง

—- CONTACT —-

—- PAYMENT —-

—- LICENSE —-