บริการรถรับ-ส่ง รถเหมา

 

เขาสกทรานเฟอร์ เป็น  ธุรกิจบริการ ในเครือของเรา  เราตระหนักดีในการบริการลูกค้า  เรื่อง การเดินทางถือเป็น หัวใจหลักของการเดินทางท่องเที่ยว หรือการเดินทางติดต่อธุรกิจ สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

  1. พนักงานขับรถ ต้องใด้รับการ อบรม กิริยามารยาท และ การบริการ
  2. ความปลอดภัย รถของเรา ต้องเป็นรถที่อายุการใช้งานไม่เกิน4ปี และเข้าเช็คระยะ ซ่อมบำรุง ตามวาระตลอดเวลา
  3. ความสะอาดของรถต้อง มีความสะอาด
  4. ราคาต้อง สมเหตุสมผล
  5. เส้นทางบริการ มีให้เลือกทุกเส้นทาง
  6. รถทุกคันทำประกันชั้น 1 กับบริษัทประกันช้นนำ