1D-1 ล่องเรือใกล้ชิดธรรมชาติ ถ่ายภาพกุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนรัชชประภา
ล่องเรือหางยาว
เขาสามเกลอ
รับประทานอาหารเที่ยง
ถ้ำประการัง
สะพานแขวน

เริ่มต้น 899 บาท / ท่าน

เราจะไปสัมผัสความงามของธรรมชาติ ทะเลน้ำจืด แวดล้อมไว้ด้วย ป่า ขุนเขา สุดมหัศจรรย์ที่  “เขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน” เป็น Amazing Destination ของนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Lonely Planet ความงามแห่งท้องน้ำทะเลน้ำจืดขนาดยักษ์ มีด้วยกัน 12 คลอง มีเกาะแก่งตามธรรมชาติ และมีป่าอยู่กลางทะเล อย่างป่าคลองแสง เป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สมบูรณ์เป็นอันดับ 10 ของโลก มี “ถ้ำปะการัง” ที่อยู่กลางธรรมชาติ สัตว์ป่าหายาก เราจะนำท่านเที่ยวแบบส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความงามแห่งธรรมชาติแห่งนี้ได้เต็มที่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.30     รับท่านออกจากที่พัก /สนามบิน/บขส
08.30    ออกเดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภา
10.00    ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์บรรยากาศในเขื่อนรัชชประภา สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่น ชมเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์ที่แปลก ตาสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางสู่ “เขาสามเกลอ” จุดที่ได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองไทย             
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง ที่แพสายชล ท่ามกลางธรรมชาติ
13.00    พักผ่อนชมวิวธรรมชาติ เดินป่า นั่งแพไม้ไผ่ ไปชมถ้ำปะการัง เป็นถ้ำที่หินงอกหินย้อยมี ลักษณะเหมือน ปะการังใต้ทะเล
15.00    เดินทางกลับสู่ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วแวะเก็บภาพสวยๆกันที่สันเขื่อน จากนั้นเดินทางไปต่อกันที่สะพาน แขวนรูปหัวใจ เราจะไปเดินข้ามแม่น้ำสายเล็กๆ บนสะพานแขวนด้วยสลิงกัน
16.00    เดินทางกลับเข้าตัวเมืองสุราษฎร์
17.00    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม *

ราคา จำนวนผู้เข้าพัก ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 2,599 บาท 2,299 บาท
8-12 ท่าน 2,399 บาท 2,099 บาท
13-17 ท่าน 2,099 บาท 1,799 บาท
18 ท่านขึ้นไป 1,899 บาท 1,599 บาท
  ราคาไม่รวมรถ         4-7 ท่าน 1,599 บาท 1,299 บาท
8-12 ท่าน 1,299 บาท 999 บาท
13-17 ท่าน 1,099 บาท 799 บาท
18 ท่านขึ้นไป 899 บาท 599 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
•    บริการเรือเที่ยวเขื่อน private
•    อาหารเที่ยงที่แพสายชล
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าล่องแพไม้ไผ่
•    ค่าเรือท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานแบบส่วนตัว
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
•    รถ รับส่ง ไป-กลับ
•    ประกันอุบัติเหตุ


ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•    อื่นๆ ที่ไม่ระบุในรายการ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย
– ยาประจำตัว
– แว่นตากันแดด
– ครีมกันแดด
– ชุดลำลองสำหรับเล่นน้ำ
– กล้องถ่ายรูป
– รองเท้าหุ้มส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/