1D-2 ล่องเรือคลองร้อยสาย เรียนรู้วิถีคนบางใบไม้ (รำลึกวิธีชีวิตวัยเด็กกัน)

ศูนย์ฝึกลิง
อู่ต่อเรือ
สวนลุงสงค์
ศูนย์สกัดน้ำมันมะพร้าว
ธนภรณ์ โฮมสเตย์
ล่องเรือเที่ยวอุโมงค์ต้นจาก

เริ่มต้น 899 บาท / ท่าน

    ชุมชนบางใบไม้หรือที่คนเก่าคนแกเรียกกันว่า “คลองร้อยสาย” เนื่องจากมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน บางใบไม้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีเสน่ห์ในตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในเรื่องการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน รวมถึงการสืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมชุมชนที่ดีงาม ชุมชนบางใบไม้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำ เช่น การเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง การชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมการฝึกลิงเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการชมขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนนั้นก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าว นั่นเอง

รายละเอียดโปรแกรม
07.30    รับคุณจากสนามบิน/บขส/สถานีรถไฟ
08.00    เดินทางไปยังชุมชนคลองน้อย ร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่น ชมศูนย์ฝึกลิง, ชมอู่ต่อเรือที่ทำมาหลายชั่วอายุคน 
* ใช้เวลาทำกิจกรรมแต่ละที่ ที่ละ 30นาที *
10.30    เดินทางต่อไปยัง สวนลุงสงค์ ศูนย์สกัดน้ำมันมะพร้าว นวัตกรรม เครื่องสำอาง จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
12.00    เข้าที่พัก ธนภรณ์ โฮมสเตย์ และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00    ชมบ้านจาก ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
14.00    ล่องเรือเที่ยวอุโมงค์ต้นจาก เสน่ห์ของคลองร้อยสาย ส่องวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองน้อย
16.00    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม *

จำนวนผู้เข้าพัก ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9 ขวบ)
8-12 ท่าน 1,299 บาท 999
13-17 ท่าน 1,099 บาท 799
18 ท่านขึ้นไป 899 บาท 599

จุดเด่นของโปรแกรม

สำหรับใครที่ต้องการ ย้อนชีวิตในวัยเด็ก อยากเห็น บรรยากาศ บ้านริมคลอง วิถีชีวิต ชาวบ้านหาปลา ทอดแห นั่งเรือท่ามกลางร่มเงาของต้นจาก ปล่อยอารมณ์ สบาย จินตนาการชีวิตวัยเด็ก ผมว่าโปรแกรมนี้ตอบโจทย์ มากครับ

สิ่งที่ควรนำไป
·      ยาประจำตัว
·      กล้องถ่ายภาพ
·      แว่นกัดแดด
·      ครีมกันแดด

ค่าใช้จ่ายรวม
·     ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ แบบส่วนตัว
·      ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
·      ค่าอาหาร 1 มื้อที่ระบุตามรายการ
·      ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
·      ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
·      ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
·      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
·      ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

·      ยาประจำตัว
·      กล้องถ่ายภาพ
·      แว่นกัดแดด
·      ครีมกันแดด

วันเดินทาง 

ออกให้บริการทุกวัน

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)

คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/