1D-4 เข้าแหล่งปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม เดินเล่นชมผ้าไหมพุมเรียง

สวนโมกข์
วัดพระธาตุไชยา
ร้านพลับพลาซีฟู้ด
การทอผ้าไหมของหมู่บ้านมุสลิม
ตลาดศาลเจ้าสุราษฎร์ธานี
ชยาบูติค Cafe&Restaurant

เริ่มต้น 989 บาท / ท่าน

เยี่ยมชมสวนโมกขพลาราม หรือมีชื่อทางการว่า วัดธารน้ำไหล เป็นวัดสวยสุราษฎร์ธานีที่ตั้งอยู่อำเภอไชยา ซึ่งจัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อ พ.ศ.2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรมนั่นเองค่ะ ในรอบบริเวณวัดมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย และรอบๆ บริเวณก็มีบรรยกาศที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.30     รับท่านจากสนามบินสุราษฎร์
08.30     เดินทางมุ่งหน้าสู่ สวนโมกข์ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่ว
10.00     แวะไหว้พระขอพร ณ วัดพระธาตุไชยาชมสถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัย และชมพิพิธพันธ์ที่เก็บวัตุโบราณอันเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน
12.00     รับประทานอาหารทะเลที่ร้านพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 1)
13.00     แวะทานกาแฟที่ร้าน ชยาบูติค
14.00     ต่อไปดูการทอผ้าไหมของหมู่บ้านมุสลิมและซื้อของฝากของพุมเรียง
15.00     เดินทางกลับเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี
17.00     แวะพาท่านไปยังตลาดสานเจ้า ทานมื้อเย็นและของกินเล่น (ลูกค้าจ่ายเอง)

* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม *

จำนวนลูกค้า ราคาผู้ใหญ่/ท่าน ราคาเด็ก/ท่าน (3-9 ขวบ)
4-7 ท่าน 1,500 บาท 1,300 บาท
8-12 ท่าน 1,300 บาท 1,000 บาท
13-17 ท่าน 1,100 บาท 800 บาท
18 ท่านขึ้นไป 989 บาท 689 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

·      อาหารเที่ยงมื้อเที่ยง 1 มื้อ
·      เครื่องดื่มที่ร้าน ร้าน ชยาบูติค
·      ค่ากิจกรรมนำเที่ยวต่างๆ
·      ค่าบริการ และอำนวยความสะดวก
·      รถ รับส่ง ไป-กลับ
·      ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– อื่นๆ ที่ไม่ระบุในรายการ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย
– ยาประจำตัว
– แว่นตากันแดด
– ครีมกันแดด
– ชุดลำลองสำหรับเล่นน้ำ
– กล้องถ่ายรูป
– รองเท้าหุ้มส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/