2D1N-2 ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน สุขสำราญที่ Khaosok Ecolodge

กิจกรรมเดินป่าในเขตอุทยานเขาสก
ร้านอาหารที่ Khaosok Ecologe
เข้าที่พัก ที่ Khaosok Ecologe
กิจกรรมล่องแคนนู
กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่
กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่

เริ่มต้น 3,599 บาท / ท่าน

นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 22 ของประเทศไทย มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นและป่าเขาหินปูนที่สมบูรณ์มาก มีพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นทั้ง บัวผุด ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 70-80 เซนติเมตร เป็นกาฝากชนิดหนึ่งที่อาศัยกินน้ำเลี้ยงจากรากและลำต้นของไม้เถาที่ชื่อว่า ย่านไก่ต้ม เป็นดอกเดี่ยวสีแดงคลํ้าหรือน้ำตาลปนแดงคล้ำ นักท่องเที่ยวนิยมเดินป่ามาชมบัวผุดที่อุทยานฯ เขาสก ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมกันมาก เพราะไม่เพียงเป็นแหล่งชมบัวผุดแหล่งใหญ่ที่สุดเท่านั้น ยังเดินได้ง่ายเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย   พร้อมนอนพักค้างคืนท่ามกลางธรรมชาติ สะอาด สะดวกสบาย เป็นส่วนตัว พร้อมแอร์และห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องที่ “Khaosok Ecolodge

โปรแกรมกิจกรรม
วันแรก
08.00     รับท่านจากสนามบิน / บขส แล้วออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสก
09.00    ถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก ทำกิจกรรมเดินป่าในเขตอุทยาน 
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารสุดทันสมัยที่ Khaosok Ecologe  (มื้อที่1)
13.00    เช็คอินเข้าที่พัก ที่ Khaosok Ecologe  นำสัมภาระไปเก็บและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00    ทำกิจกรรมล่องแคนนู หรือล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติในแม่น้ำคลองสก  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
16.00    พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00     รัประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารKhaosok Ecologe  (มื้อที่2)

วันที่สอง
07.00    ตื่นเช้ารับวันใหม่กับบรรยากาศท่ามกลางหมอกขาว ในธรรมชาติ แล้ว รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 3)
08.00    เดินพักผ่อนชมธรรมชาติถ่ายภาพตามอัธยาศัย
09.00    เก็บสัมภาระของท่านและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
10.00    เดินทางออกจากที่พัก นำท่างสู่จุดหมาย เดินทางโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคา จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9 ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 4,599 บาท 4,299 บาท
8-12 ท่าน 4,399 บาท 4,099 บาท
13-17 ท่าน 4,299 บาท 3,999 บาท
18 ท่านขึ้นไป 4,199 บาท 3,899 บาท
  ไม่รวมรถ 4-7 ท่าน 3,999 บาท 3,699 บาท
8-12 ท่าน 3,799 บาท 3,499 บาท
13-17 ท่าน 3,699 บาท 3,399 บาท
18 ท่านขึ้นไป 3,599 บาท 3,299 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

·      ค่าอาหาร 3 มื้อที่ระบุตามรายการ
·      ค่าห้องพักที่ Khaosok Ecolodge
·      ค่ากิจกรรมล่องแพ / ล่องเรือแคนนู
·      ค่าบริการ และอำนวยความสะดวก
·      รถ รับส่ง ไป-กลับ
·      ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– อื่นๆ ที่ไม่ระบุในรายการ
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ และซักรีด เป็นต้น
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
– ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย
– ยาประจำตัว
– แว่นตากันแดด
– ครีมกันแดด
– ชุดลำลองสำหรับเล่นน้ำ
– กล้องถ่ายรูป
– รองเท้าหุ้มส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/