2D1N-8 เที่ยวเชี่ยวหลาน นอนบูติคแคมป์

ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน
กุ้ยหลินเมืองไทย
ชมธรรมชาติของป่าคลองแสง
ถ้ำปะการัง
Khaosok Boutique Camps
ล่องแพไม้ไผ่ ชมบรรยากาศแม่น้ำสก

เริ่มต้น 3,499 บาท / ท่าน

นำท่านสัมผัส ความงามของธรรมชาติ ทะเลน้ำจืด แวดล้อมไว้ด้วย ป่า ขุนเขา สุดมหัศจรรย์  “เขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน” เป็น Amazing Destination ของนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Lonely Planet ความงามแห่งท้องน้ำ ทะเลน้ำจืดขนาดยัก มีด้วยกัน 12 คลอง มีเกาะแก่งตามธรรมชาติ และมีป่าอยู่กลางทะเล อย่างป่าคลองแสง เป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สมบูรณ์เป็นอันดับ 10 ของโลก มี “ถ้ำปะการัง” ที่อยู่กลางธรรมชาติ สัตว์ป่าหายาก เรานำท่านเที่ยวแบบส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความงามแห่งธรรมชาติแห่งนี้ได้เต็มที่ พร้อมนอนพักค้างคืนท่ามกลางธรรมชาติ สะอาด สะดวกสบาย เป็นส่วนตัว พร้อมแอร์และห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องที่ “Khaosok Boutique Camps

วันที่ 1     
09.00     รถรับท่านที่สนามบิน หรือสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน
10.45    ถึงท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ออกเดินทางไปยังเส้นทางเดินป่า ระหว่างทางท่านจะได้เพลินเพลินกับความงามของเขื่อนเชี่ยวหลานที่ได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
11.15    ถึง “ป่าคลองแสง” เดินป่า ชมธรรมชาติของป่าคลองแสง เพื่อข้ามไปยังจุดลงแพขนานยนต์ ระหว่างทางเราจะได้พบความเป็นธรรมชาติสุดสมบูรณ์
11.30    เดินป่ามาจนถึงจุดลงแพขนานยนต์ ข้ามทะเลน้ำจืด 500 ไร่มุ่งหน้าสู่ “ถ้ำปะการัง” เป็นถ้ำที่หินงอกหินย้อยมีลักษณะเหมือน ปะการังใต้ทะเล
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
13.00    ท่านสามารถเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัยได้
14.00    ออกเดินทางกลับเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือสันเขื่อน ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ ภูเขาสลับซับซ้อน สวยงาม และ “ภูเขาสามเกลอ”
17.00    นำท่านเข้า Check in ที่ Khaosok Boutique Camps ที่พักสุดโรแมนติค ด้วยสไตล์เตนท์แคมป์ ที่
17.30    รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่2) ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพร พักผ่อนสบาย ในอุทยานฯ ของป่าใหญ่ และสมบูรณ์สุด ๆ ของเอเชีย นอนฟังเสียงเพรียกแห่งพงไพรได้ตลอดคืน

วันที่ 2     
07.00     รับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท ท่ามกลางสายหมอกยามเช้า(มื้อที่3)
08.00    Check Out จากรีสอร์ท รถรับท่านออกจากที่พัก ไปทำกิจกรรม ล่องแพไม้ไผ่ ชมบรรยากาศแม่น้ำสก
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงที่ “Khaosok Discovery Restaurant” (มื้อที่4)
13.00    เดินทางต่อไปยังสนามบิน
15.00    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและความเหมาะสม **

ราคา จำนวนลูกค้า ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 5,299 บาท 4,999 บาท
8-12 ท่าน 4,899 บาท 4,599 บาท
13-17 ท่าน 4,399 บาท 4,099 บาท
18 ท่านขึ้นไป 3,999 บาท 3,699 บาท
  ไม่รวมรถ 4-7 ท่าน 4,299 บาท 3,999 บาท
8-12 ท่าน 3,999 บาท 3,599 บาท
13-17 ท่าน 3,699 บาท 3,399 บาท
18 ท่านขึ้นไป 3,499 บาท 3,499 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
– ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
– ค่าเรือท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานแบบส่วนตัว
– ค่าอาหาร 4 มื้อที่ระบุตามรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
– ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
– ค่าที่พัก 1 คืนที่  “Khaosok Boutique Camps”
– ประกันอุบัติเหตุ


ค่าใช้จ่ายไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ และซักรีด เป็นต้น
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
– ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/