2D1N-12 สัมผัสวิถีชุมชนบางใบไม้ นอนโฮมสเตย์คลองน้อย

ชมศูนย์ฝึกลิง
ชมศูนย์ฝึกลิง
ชมอู่ต่อเรือที่ทำมาหลายชั่วอายุ
ชมการทำจักรสานวัฒนธรรม
เข้าที่พัก ธนภรณ์ โฮมสเตย์

เริ่มต้น 2,099 บาท / ท่าน

ชุมชนบางใบไม้หรือที่คนเก่าคนแกเรียกกันว่า “คลองร้อยสาย” เพราะมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน บางใบไม้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีเสน่ห์ในตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในเรื่องการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน รวมถึงการสืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมชุมชนที่ดีงาม ชุมชนบางใบไม้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความพร้อมในทุกด้านในเรื่องของกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำ เช่น การเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง การชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมการฝึกลิงเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการชมขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนนั้นก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าว นั่นเอง

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก
07.30    รับท่านจาก สนามบิน/บขส/สถานีรถไฟ
08.00    เดินทางไปยังชุมชนคลองน้อย ร่วมกิจกรรมชุมชนเช่น ชมศูนย์ฝึกลิง, ชมอู่ต่อเรือที่ทำมาหลายชั่วอายุคน  ชมการทำขนมไทยสูตรชาวในบางและชมการทำจักรสาน วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้าน
12.00    เข้าที่พัก ธนภรณ์ โฮมสเตย์ และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00    ชมบ้านจาก ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
14.00    ล่องเรือเที่ยวอุโมงค์ต้นจาก เสน่ห์ของคลองร้อยสาย ส่องวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองน้อย
16.00    กลับเข้าที่พัก ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าบ้าน (ทำอาหารค่ำ) และรับประทานอาหารค่ำ
19.00    ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

วันที่สอง
07.00    ตื่นเช้าจิบกาแฟชมบรรยากาศริมคลองน้อย
08.30    พักผ่อนตามอัธยาศัย  (หากตรงกับวันอาทิตย์ จะพาท่านนั่งเรือไปยังตลาดน้ำประชารัฐ )
12.00     เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

* โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม *

ราคา จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9 ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 2,899 บาท 2,699 บาท
8-12 ท่าน 2,599 บาท 2,399 บาท
13-17 ท่าน 2,399 บาท 2,199 บาท
18 ท่านขึ้นไป 2,099 บาท 1,899 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
•    บริการเรือเที่ยวแม่น้ำตาปี private
•    ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าบริการ และอำนวยความสะดวก
•    รถ รับส่ง ไป-กลับ  สำหรับ 2 วัน
•    ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•    อื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/