2D1N-13 เที่ยวเกาะแรต กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก

สวนตาสรรค์
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ร้านขนมจีนหม้อเพล้ง
บ้านกลางเล โฮมสเตย์เกาะแรต
อาหารมื้อเย็น (ซีฟู๊ด)
ลงเรือเที่ยวชมปลาโลมาสีชมพู
ลงเรือเที่ยวชมปลาโลมาสีชมพู
สักการะหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ย
แวะน้ำตกวิภาวดี

เริ่มต้น 3,899 บาท / ท่าน

เกาะแรตอยู่ในทำเลที่มีทิวทัศน์สวย หากมองรอบเกาะทางด้านซ้ายมือจะเห็นทางฝั่งวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แหลมทวด หาดวังหิน ท่าเรืออเนกประสงค์ ทางฝั่งขวามือของเกาะจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ มีเส้นทาง ชมวิวที่กำลังก่อสร้างไว้สำหรับดูปลาโลมาเล่นน้ำ และดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหรือพระอาทิตย์ตกตอนเย็น ในช่วงน้ำแห้งสามารถเดินไปยังพื้นที่เกาะแรตได้ และชาวบ้านหลาย ๆ ท้องที่จะมาหาหอย กุ้ง ปูเป็นจำนวนมาก หรือเจาะหอยตามโขดหิน

วันแรก
07:00    รถตู้ปรับอากาศรับท่านจากที่พัก เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก
08.30    นำท่านแวะสวนตาสรรค์ Unseen แห่งใหม่ ให้ท่านได้ผ่อนคลายสปามือสปาเท้าโดยการให้ปลาตอด
10.00    เดินทางต่อไปยัง วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และชมวิวทะเลที่มองเห็น
อ่าวต่างๆ รวมไปถึงเกาะสมุย
12.00    แวะทานขนมจีน ณ ร้านขนมจีนหม้อเพล้ง  มีน้ำยาให้เลือกหลากหลายสามารถเติมได้ไม้อั้น
13.30    ถึงเกาะแรตเช็คอินเข้าที่พักที่ บ้านกลางเล โฮมสเตย์เกาะแรต
14.00    พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00    เดินเที่ยวชมวิถีชุมชนและธรรมชาติรอบเกาะแรต
18.00    รับประทานอาหารมื้อเย็น (ซีฟู๊ด)
19.00    ทำกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ (ใช้เสียงพอประมาน) (มีแอลกอฮอลจำหน่าย น้ำ ชา กาแฟบริการตนเอง)

วันที่ 2
07.00    รับประทานอาหารเช้า
08.00    ลงเรือเที่ยวชมปลาโลมาสีชมพู ชมธรรมชาติทางทะเล ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเลย
08.30    แวะสักการะหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ย เที่ยวถ้ำหลวงพ่อแดงที่อ่าวเตล็ด
11.00    กลับสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00    แวะน้ำตกวิภาวดี(น้ำตกบ้านใน)ให้ท่านได้เล่นน้ำพร้อมทานอาหารมื้อเที่ยง (ลูกค้าจ่ายเอง)
14.00    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางโดยสวัสดิภาพ

*  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม *

ราคา จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9 ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 3,699 บาท 3,399 บาท
8-12 ท่าน 3,399 บาท 3,099 บาท
13-17 ท่าน 2,999 บาท 2,699 บาท
18 ท่านขึ้นไป 2,699 บาท 2,399 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
•    ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ แบบส่วนตัว
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าเรือเรือ สำหรับชมปลาโลมาสีชมพู
•    ค่าอาหาร 3 มื้อที่ระบุตามรายการ
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
•    ค่าบริการ และอำนวยความสะดวก
•    ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/