3D2N-5 เที่ยวเชี่ยวหลาน นอนบูติดแคมป์ ดำน้ำเกาะสิมิลัน

ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์
กุ้ยหลินเมืองไทย

เริ่มต้น 7,899 บาท / ท่าน

วันแรก
08.00    รถมารอรับลูกค้าที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ออกเดินทางมาเขื่อนรัชชประภา ระหว่างทางแวะทานอาหารเช้า ชา กาแฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
10.00    ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์  สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่น ชมภูเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์ที่แปลกตาสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางสู่ “หินสามเกลอ” จุดที่ได้ ชื่อว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง ท่ามกลางธรรมชาติ บนเรือนแพสายชล
13.00    เดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำปะการัง ชมหินงอกหินย้อยที่แตกหน่อเล็กๆคล้ายปะการังทะเล ดูแปลกตา เหมือนได้ดูปะการังบนบก
15.00    เดินทางกลับท่าเรือ เที่ยวสันเขื่อนรัชชประภา
16.00    เช็คอินเขาพักที่บูติคแคมป์
18.00    รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง
07.00    ต้อนรับเช้าวันใหม่ของท่านด้วย อาหารเช้า
08.00    เดินทางไปยังเกาะสิมิลัน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตของเมืองไทย เพราะมีทะเลสีฟ้าใสราวกับคริสตัล ทรายขาวสะอาด และบรรยากาศที่เงียบสงบ
09.30    ถึงท่าเรือทับละมุ  ขึ้นเรือเพื่อไปยังเกาะสิมิลัน
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ
13.00    เดินเล่น ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00    เดินทางกลับเขาสกบูติคแคมป์
18.00    รับประทานอาหารค่ำ
19.00    พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
06.00    รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
07.00     รับประทานอาหารเช้า
08.00    นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองสก
11.00    ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาะระและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง
13.00    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม *

ราคา จำนวนลูกค้า ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9ขวบ)
  รวมรถ Private 6-9 ท่าน 9,099 บาท 8,799 บาท
10-13 ท่าน 8,899 บาท 8,699 บาท
14-19 ท่าน 8,699 บาท 8,399 บาท
20 ท่านขึ้นไป 8,499 บาท 8,199 บาท
  ไม่รวมรถ 6-9 ท่าน 8,599 บาท 8,299 บาท
10-13 ท่าน 8,399 บาท 8,099 บาท
14-19 ท่าน 8,099 บาท 7,799 บาท
20 ท่านขึ้นไป 7,899 บาท 7,599 บาท

สิ่งที่ควรนำไป
•    ยาประจำตัว
•    กล้องถ่ายภาพ
•    แว่นกัดแดด
•    ครีมกันแดด

ค่าใช้จ่ายรวม
•    บริการเรือเที่ยวเขื่อน private
•    ค่าตั๋วอุทยาน
•    อาหารเที่ยงที่แพสายชล
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าที่พัก 2 คืน
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
•    ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
•    ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•    อื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/