3D2N-10 เดินทางสัมผัสวิถีชาวบ้านชุมชนต่างๆในสุราษฎร์

ชมศูนย์ฝึกลิง
ชมอู่ต่อเรือที่ทำมาหลายชั่วอายุคน
ธนภรณ์ โฮมสเตย์
ล่องเรือเที่ยวอุโมงค์ต้นจาก
กิจกรรมล่องแก่งในสายน้ำคลองยัน
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่าหญิง (ทอผ้า)
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
โรงแรมซีบีดี
ศาลหลักเมืองประจำจังหวัด

เริ่มต้น 3,699 บาท / ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก
07.30    เจอกันที่จุดนัดพบ สนามบิน/บขส/สถานีรถไฟ
08.00    เดินทางไปยังชุมชนคลองน้อย ร่วมกิจกรรมชุมชนเช่น ชมศูนย์ฝึกลิง, ชมอู่ต่อเรือที่ทำมาหลายชั่วอายุคน  * ใช้เวลาทำกิจกรรมแต่ละที่ ที่ละ30  นาที *
10.30    เดินทางต่อไปยัง สวนลุงสงค์ ศูนย์สกัดน้ำมันมะพร้าว นวัตกรรม เครื่องสำอาง จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
12.00    เข้าที่พัก ธนภรณ์ โฮมสเตย์ และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00    ชมบ้านจาก ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
14.00    ล่องเรือเที่ยวอุโมงค์ต้นจาก เสน่ห์ของคลองร้อยสาย ส่องวิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองน้อย
16.00    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันที่สอง
07.30    ตื่นเช้าจิบกาแฟชมบรรยากาศริมคลองน้อย
 08.30    เดินทางไปยังชุมชนคลองยัน ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี
10.00     ถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่าหญิง (ทอผ้า) ชมผ้าไหมที่ทอโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน อาชีพที่ทำรายได้ให้กับชุมน
11.00    เดินทางต่อไปยังบ้านบางไต หมู่ที่ 16 ตำบลตะกุกเหนือ เพื่อฟังการบรรยายและร่วมกัน “สร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อกักตุนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร
12.00    รับประทานอาหารกลางที่ศูนย์กลางหมู่บ้านบางไต
13.00    เดินทางไปยัง “อุทยานแห่งชาติแก่ง” เพื่อทำกิจกรรมล่องแก่งในสายน้ำคลองยัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
15.00    เดินทางกลับตัวเมืองสุราษฎร์ เข้าที่พักที่ โรงแรมซีบีดี  เพื่อนำสัมภาระไปเก็บ
17.00    เดินทางต่อไปยังร้านอาหารซีฟู๊ดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดที่ “ ร้านป้ายาหอยสด ”

วันที่สาม
07.00    ตื่นเช้ารับบรรยากาศริมแม่น้ำตาปี
07.30    รับประทานอาหารเช้า
09.00    เที่ยวชมเมือง แวะสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัด และชมสถาปัตยกรรมศรีวิชัย
10.00    แวะซื้อของฝากที่ระลึก
11.00    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคา จำนวนลูกค้า ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 5,399 บาท 5,099 บาท
8-12 ท่าน 4,099 บาท 3,799 บาท
13-17 ท่าน 3,899 บาท 3,599 บาท
18 ท่านขึ้นไป 3,699 บาท 3,399 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
•    ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ แบบส่วนตัว
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าอาหาร 1 มื้อที่ระบุตามรายการ
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
•    ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
•    ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/