3D2N-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์ เที่ยวเขื่อน นอนเขา

ศาลหลักเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ฯ
ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
โรงแรม CBD2
กุ้ยหลินเมืองไทย
ล่องแพไม้ไผ่
เขาสกบูติคแคมป์
ล่องเรือแคนูในแม่น้ำคลองสก

เริ่มต้น 4,299 บาท / ท่าน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1
08.00    ทีมงานรอรับลูกค้า ณ สนามบินสุราษฎร์ธานี(แวะทานอาหารเช้า ลูกค้าจ่ายเงินเอง)
08.30    แวะสักการะศาลหลักเมือของจังหวัดสุราษฎร์ฯซึ้งเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ฯ
09.00    ล่องเรือชมคลองร้อยสายและสาธิตวิธีการทำขนมของแม่บ้าน(ขนมจาก)
12.00    ทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 1) อาหารทะเลสดๆณ”ร้านพลับพลาซีฟู้ด”
14.00    เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก   โรงแรม CBD2พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00    ทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 2)ณ.โรงแรมที่พัก เตรียมตัวนั่งเรือชมหิ่งห้อย

วันที่ 2
07.00    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)เก็บสัมภาระเตรียมตัวเช็คเอาท์
08.00    ออกเดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภาล่องเรือหายยาวชมทิวทัศน์บรรยากาศ “กุ้ยหลินเมืองไทย” สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่นชมเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์ที่แปลกตาสวยงาม แล้วนำทานเดินทางสู่”หินสามเกลอ”จุดที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองไทย
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ (มื้อที่ 4)
13.00    ล่องแพไม้ไผ่ เดินถ้ำปะการัง
15.00    เดินทางกลับสู่ท่าเรือแล้วไปต่อที่จุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
15.30    แวะที่สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
16.30    เช็คอิน ณ เขาสกบูติคแคมป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00    รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 5)

วันที่ 3
07.00    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)
08.00    ทำกิจกรรมล่องเรือแคนูในแม่น้ำคลองสก
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 7)
13.00    ทีมงานส่งลุกค้าที่สนามบินสุราษฎร์ฯ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคา จำนวนลูกค้า ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9ขวบ)
  รวมรถ Private 4-7 ท่าน 6,999 บาท 6,699 บาท
8-12 ท่าน 5,799 บาท 5,499 บาท
13-17 ท่าน 5,599 บาท 5,299 บาท
18 ท่านขึ้นไป 4,299 บาท 3,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
•    ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ แบบส่วนตัว
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าอาหาร 7 มื้อที่ระบุตามรายการ
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
•    ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
•    ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/