3D2N-9 เที่ยวชุมพร(วันคี่) เที่ยวเขื่อนรัชชประภา

เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่
ชมเกาะกะโหลก
กุ้ยหลินเมืองไทย
Khaosok Boutique Camps
ล่องเรือแคนนู

เริ่มต้น 3,499 บาท / ท่าน

วันแรก
08.00    รับท่านจากที่พัก / สนามบิน หรือสถานีชุมพร (Flight เช้าสุดของวัน)  เดินทางไปยังท่าเรือ บจ.สยาม คาตามารัน
08.30    ยืนยันการเดินทาง และเตรียมสัมภาระลงเรือ (มีอาหาร ผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ดำน้ำ คอยบริการ)
09.00    เดินทางโดยเรือ สยาม คาตามารัน สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม เกาะง่ามน้อย ชมความหลากหลายของสัตรว์ทะเล อาทิ ปลาไหลมอร์เรย์ หากโชคดีจะพบกับ ฉลามวาฬเดินทางต่อไปยัง เกาะง่ามใหญ่  ชม “Right Hand of Buddha” (ฝ่ามือพระพุทธเจ้า)  เป็นสัญลักษณ์ ของเกาะ มีนกนางแอ่นอาศัยอยู่จำนวนมาก   ทำกิจกรรมดำน้ำ ชมดออกไม้ทะเล
12.00    รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่บนเรือ  และตื่นตากับแนวประการังที่เรียง (มื้อที่1  )
– ชมเกาะกะโหลก ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปหัวกะโหลก  และตื่นตากับแนวประการังที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่น อาทิประการังฟองน้ำครก และประการังเขากวาง
– ชมเกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำคล่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุถ้ำไปยังฝั่งตรงข้ามได้
16.00    เดินทางกลับถึงท่าเรือ
16.30    รถรับท่านออกเพื่อกลับที่พัก ที่ De Sea Almond (โรงแรมเดอ ซี อัลมอนด์ )
18.00    รับประทานอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัย

วันที่สอง           
07.00    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่2)
08.00    จากนั้น Check out เพื่อมุ่งหน้าสู่ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.00    ถึงเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์  สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่น ชมภูเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์ที่แปลกตาสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางสู่ “หินสามเกลอ” จุดที่ได้ ชื่อว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
13.00    รับประทานอาหารเที่ยง ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้าบนเรือนแพสายชล (มื้อที่3)
14.00    เดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำปะการัง ชมหินงอกหินย้อยที่แตกหน่อเล็กๆคล้ายปะการังทะเล ดูแปลกตา เหมือนได้ดูปะการังบนบก
15.00    เสร็จแล้วเรือเรานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ รถรับท่านมุ่งหน้าสู่ที่พัก ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก
16.00    Check In ที่พัก ที่ “Khaosok Boutique Camps” ห้องพักสะดวกสบาย บรรยากาศสุดโรแมนติค
18.00    รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อ4) หลับสบายท่ามกลางธรรมชาติตลอดคืน 

วันที่สาม
07.00    รับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท ท่ามกลางสายหมอกยามเช้า(มื้อ5)
08.30    รถรับท่านออกจากที่พัก ไปทำกิจกรรม ล่องเรือแคนนู ในแม่น้ำคลองสก
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงที่ “Khaosok Discovery Restaurant”(มื้อ6)
15.00    แวะซื้อของฝากเมืองสุราษฯ จากนั้นส่งท่านที่สนามบินสุราษฎร์ธานี (แนะนำให้จอง Flight กลับที่สุราษฯ เที่ยวบินค่ำๆ)

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

ราคา จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่/ท่าน เด็ก/ท่าน (3-9 ขวบ)
  รวมรถ Private 6-9 ท่าน 8,399 บาท 8,099 บาท
10-13 ท่าน 8,099 บาท 7,799 บาท
14-19 ท่าน 7,899 บาท 7,599 บาท
20 ท่านขึ้นไป 7,699 บาท 7,399 บาท
  ไม่รวมรถ 6-9 ท่าน 7,099 บาท 7,799 บาท
10-13 ท่าน 6,899 บาท 6,599 บาท
14-19 ท่าน 6,699 บาท 6,399 บาท
20 ท่านขึ้นไป 6,499 บาท 6,199 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม
·       ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ
·       ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
·       ค่าเรือท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานแบบส่วนตัว
·       ค่าอาหาร 6 มื้อที่ระบุตามรายการ
·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
·       ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
·       กิจกรรมล่องเรือแคนนู
·       ค่าที่พัก 2 คืนที่ De Sea Almond ชุมพร และKhaosok Boutique Camps
·       ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
·       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
·       ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

https://www.khaosokecolodge.com/ http://www.khaosokboutiquecamps.com/  https://www.khaosokdiscovery.com/    https://khaosoktranfer.com/