ทำไมต้องเลือกเรา

ความเป็นเชี่ยวหลาน ทัวร์  เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนำเที่ยวและบริการลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติในนาม “ เขาสกดิสคัพเวอร์รี่ ”  และใช้บริการที่พักแรมของ “ เขาสกบูติคแคมป์ ” และรีสอร์ทเปิดใหม่ ” เขาสกอีโค่ลอร์ช ”   และได้ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ดีตลอดมา จากประสบการณ์ที่ควบคู่มาอย่างยาวนานเกือบ 11 ปี ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท และการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  จึงเพิ่มกลุ่มลูกค้าคนไทยและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการบริการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism และการท่องเที่ยวแบบทั่วไป ให้เกิดขึ้น

          ทั้งนี้ทาง เชี่ยวหลานทัวร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขเพลิดเพลินใจในการท่องเที่ยวกับเรา และเกิดความรู้ใหม่ๆ ย้อนรอยอดีตได้อย่างงดงามและประทับใจตลอดวันและตลอดไป
ใบอนุญาติประกอบกิจการนำเที่ยว


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

แบบ พค. 0401 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ DBD แสดงใบสำคัญการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า “บริษัท เขาศก ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ภูเก็ต

 • ทะเบียนเลขที่: 0835551005421
 • จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551
 • ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
 • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 11/36 หมู่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาต เลขที่ 34/00606 นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 ออกให้อนุญาตให้ ” บริษัท เขาศก ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด ” ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ประเภท ในประเทศ โดยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า  บริษัท เขาศก ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า KHAO SOK DISCOVERY CO.,LTD. ซึ่งอ่านเป็นชื่อภาษาไทยว่า เขาศก ดิสคัพเวอร์รี่ คอม พา นี ลิ มิ เต็ด

 • ใบอนุญาต เลขที่ 34/00606
 • ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0835551005421
 • ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ต่ออายุ ทุกๆ 2 ปี)
 • ออกให้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 • สามารถตรวจสอบได้ที่ ใบอนุญาตเลขที่ 34/00606

ตารางกรมธรรม์สำหรับธุรกิจนำเที่ยว

ผู้ถือกรมธรรม์ ชื่อและที่อยู่ : บริษัท เขาศก ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด ในฐานะผู้ถือกรมธรรม์แทนผู้รับความคุ้มครอง
11/36 หมู่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

 • ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 0.01 น.
 • ระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ : 14 มกราคม 2564 เวลา 0.01 น.
 • รหัสบริษัท CBSMG
 • กรมธรรม์เลขที่ 503-20-11-TA1-00009