STR Day 03-18 3วัน 2คืน นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง

เริ่มต้น 5,299 บาท / ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1
08.00   ทีมงานรอรับท่านที่สนามบิน นครศรีธรรมราช (แนะนำเป็น Flight บินช่วงเช้า)
08.30   แวะนมัสการ พระธาตุนครศรีธรรมราช สวยจับจิตจับใจ ด้วยศิลปะในยุค พระเจ้าอโศกมหาราช เข้าชมพื้นที่ ทั้งภายใน และภายนอก นอกจากความงดงามถึงจิตวิญญาณขององค์พระธาตุแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายมหาศาล
09.00   ต่อด้วยเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช “บอกเล่าเรื่องราวขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมชาวใต้ ผ่านวัตถุโบราณ ที่นำมาจัดแสดง”
09.30   เยี่ยมชม บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารย์
12.00   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
14.00   เข้า Check In Resort “The Grand Fortune.”
16.00   เดินชมตลาดเย็น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมากมาย
18.00   รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารเม็ดทรายซีฟู้ด (มื้อที่2)

วันที่ 2
07.00   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
08:00   Check Out ออกจากโรงแรมที่พัก เรามุ่งหน้าสู่พัทลุง  เมืองแห่งธรรมชาติ
09:30   ถึงหนานมดแดง “ล่องแก่งที่นี้ พายไปตามสายน้ำ ชมความงดงามของใต้น้ำซึ่งใสมาก และสองฝั่งไปเรื่อยๆ และมีจุดที่ Adventure อยู่กว่า 10 จุด จุดพักเล่นน้ำที่สนุกสนาน
12.00   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
14.00   แวะเที่ยว จุด Check In สำคัญของเมืองพัทลุง “นาโปแก” Relax ความงดงามของสถานที่บนนาข้าว พร้อมชมการทำนาในแปลงสาธิต ครบทุกขั้นตอน
16.30   Check In เข้าที่พัก
18.00   รับประทานอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่5)

วันที่ 3
05.30   มุ่งหน้าสู่คลองยกยอ ลอดใต้สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่างพัทลุง กับสงขลา ทอดข้ามทะเลสาปกว้างใหญ่ไพศาล เข้าสู่จุดชมนกน้ำ และทะเลบัวดอกบัวสวยงาม นกน้ำเป็นพัน ๆ ตัวนับร้อยชนิด ควายน้ำหากินดำลงกินหญ้าใต้น้ำดูสนุกสนาน ชาวประมงพื้นบ้าน จับปลาน้ำจืด เป็นภาพสุดงดงาม
07.00   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)
10.00   เดินทางทางกลับถึงที่พัก เก็บสัมภาระ
11.00   เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
11.30   แวะร้านของฝากจากพัทลุง
12.00   แวะ รับประทานอาหารเที่ยง ทานตามอัธยาศัย
15.00   ส่งท่านลูกค้าที่สนามบินนครศรีธรรมราช เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ

จำนวนผู้เข้าพัก ราคารวมรถ Private
4 – 7  ท่าน 8499
8 – 12  ท่าน 7499
13 – 17  ท่าน 6399
18 ท่านขึ้นไป 5299

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ สนามบิน  แบบส่วนตัว
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
ค่าเรือท่องเที่ยวชมทะเบน้อยแบบส่วนตัว
ค่าอาหาร 6 มื้อที่ระบุตามรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
ค่าที่พัก 2 คืนที่
ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

เงื่อนไขการจองแพ็คเกจทัวร์
ชำระเงิน  50 %
ส่งรายละเอียดการโอนเงิน (Slip, Pay in) พร้อมทั้งชื่อผู้จอง / วันที่เข้าพัก / จำนวนสมาชิก / โปรแกรม / เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรืออีเมล์การเดินทาง
ส่งรายชื่อผู้เข้าพักทั้งหมดและชำระเงินส่วนที่เหลือ 50 % ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายละเอียดยืนยันการจองภายใน 2 วัน หลังจากได้รับหลักฐานการจอง

การยกเลิกการ จองและการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ต้องแจ้งล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 10 วัน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำในกรณีไม่แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า
การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วันเดินทาง
สามารถเลื่อนการเดินทางไม่เกิน 1 ครั้ง และแต่ละครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
กรณีเรือออกจากฝั่งไปแล้วไม่ได้ทำโปรแกรมกรณีฝนตกหนัก, พายุเข้า หรือกรณีใดๆ ก็ตามที่โปรแกรมไม่สามารถทำต่อไปได้บริษัทไม่สามารคืนเงินได้

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง