STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์

เริ่มต้น 5,299 บาท / ท่าน

วันที่1

7.00       ออกเดินทางจาก รังสิต
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงร้านไก่ย่างบัวตอง วิเชียรบุรี (มื้อที่1)
15.30    แวะไหว้พระพุทธมหาธรรมราชาเมืองเพชรบูรณ์
18.30    ทานอาหารเย็นที่ ไร่สองเรา พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่2)

วันที่2
06.00     ตื่นเช้ารับวันใหม่พร้อมทานอาหารเช้า (มื้อที่3)                                                                         
8.00      ชมทะเลหมอกที่จุดชมทะเลหมอก
9.00      พระตำหนักเขาค้อ/อนุสรณ์สถานเขาค้อ
12.00     อาหารกลางวันร้านมาลี (มื้อที่4)
13.30     ทุ่งกังหันลม
15.00     ไร่ BN farm
17.00    กลับที่พักไร่สองเรา
18.00     ทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่5)

วันที่ 3
7.00      ตื่นเช้ารับวันใหม่พร้อมทานอาหารเช้า (มื้อที่6)
8.30      วัดผ่าซ่อนแก้ว
9.30      ร้านกาแฟตั๊กม้อ/พิโน้ลาเต้
11.00    ซื้อของฝากตลาดรัชมังคลา
12.00    ทานขนมจีนร้าน สิวาลัย แม่ทองร้อย(ตีนเขา ทางไปแยกหล่มสัก) (มื้อที่7)
13.00    เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ ( ใช้เวลาประมาน 5 ชั่วโมง )

* โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม *

ราคาท่านละ 5,299  บาท ราคาสำหรับ 6 ท่านขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายรวม
บริการรถรับส่งตลอดเส้นทางทำโปรแกรม
อาหาร 7 มื้อที่ระบุในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนที่ไร่สองเรา เขาค้อ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม

สิ่งของที่ควรเตรียม   
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี
เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน
เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

การชำระเงิน

มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง